fbpx

One Move Youth Contest – Iunie 2019

One Move Youth Contest este un concurs de cățărat adresat copiilor între 7 și 20 ani (inclusiv), atât din Timișoara cât și din alte orașe/țări. Scopul acestui concurs este de a motiva tinerii cățărători, de a-i încuraja spre progres și de a le oferi un context de socializare (având astfel ocazia să cunoască tineri din alte orașe cu care împart aceeași pasiune).

Chiar dacă spiritul de competiție este strâns legat de conceptul de concurs, prin One Move Youth Contest încercăm să punem lumina pe distracție, pe cățăratul din plăcere și pe fair-play. Așadar, încurajăm concurenții să se ajute între ei, să fie, întâi de toate, colegi cu pasiune comună.

Pe data de 15 iunie 2019 invităm toți copiii și tinerii să participe la cea de a patra ediție a concursului.

Categorii de vârstă

 • Kids: 7-10 ani (băieți / fete)
 • Junior: 11 – 13 ani (băieți / fete)
 • Teen: 14 – 17 ani (băieți / fete)
 • Teen+: 18-20 ani (băieți / fete)

Program concurs

11:00 – 11:30 – Deschidere concurs, înscrieri
11:20 – 11:30 – Încălzire cu instructor, pentru categoria KIDS
11:30 – 13:00 – Categoria KIDS (sala 1)
13:00 – 13:30 – Premiere/departajare KIDS (sala 2)
13:15 – 14:45 – Categoria JUNIOR (sala 1)
14:45 – 15:15 – Premiere/departajare JUNIOR (sala 2)
15:00 – 16:30 – Categoria TEEN și TEEN+
16:30 – 17:30 – Anunț finaliști TEEN și TEEN+, pauză
17:30 – 19:30 – Finala (pentru categoria TEEN și TEEN+)
20:00 – Premierea

Trasee

– 10 trasee pentru fiecare dintre cele 3 categorii  (3 ușoare, 4 medii, 3 grele)
Finală categoria TEEN și TEEN+: 3 trasee

Regulamentul concursului

 • Sportivii  trebuie să fie însoțiți de antrenor, de instructor sau de părinți, care vor avea principala responsabilitate asupra securității minorilor, pe tot parcursul desfășurării concursului. Avizul parental care să includă și certificarea stării de sănătate este obligatoriu pentru toți sportivii.
 • accesul părinților și a însoțitorilor pe suprafața saltelelor este interzis. Excepție: 1 persoană pentru fiecare concurent la categoria KIDS care asigură cățărarea/descătărarea traseelor.
 • Realizarea de fotografii din interiorul zonei de concurs (suprafața saltelelor) este permisă numai fotografilor autorizați de către organizator.
 • fiecare concurent trebuie să își anunțe intenția de a cățăra un traseu arbitrului alocat traseului respectiv; la finele ascensiunii concurentul trebuie să își confirme reușita printr-o însemnare pe fișa de arbitraj.
 • Concurenții pot iniția ascensiunea doar după primirea acordului explicit din partea arbitrilor.
 • Competiția de bouldering se desfășoară în stil ”la lucru”, adică participanții pot încerca de mai multe ori traseele, până la reușită, iar numărul de încercări nu este relevant (decât în situațuația unei eventuale departajări în caz de egalitate).
 • Ordinea de intrare la trasee rămâne la latitudinea sportivilor și îndrumarea arbitrilor.
 • Concurenții vor putea fi îndrumați de către antrenori, prieteni sau părinți. Toți aceștia își pot sfătui elevii/copiii înainte ca aceștia să înceapă ascensiunea. Pe parcursul ascensiunii traseului de bouldering, este interzis orice sfat sau sugestie legată de maniera de ascensiune, fiind permise doar încurajările.
 • Arbitrii pot opri ascensiunea dacă o regulă este încălcată. Repetarea acestui gen de incident poate conduce la descalificarea concurentului.
 • În caz de egalitate, organizatorii pot decide să departajeze în funcție de numărul de încercări sau organizarea unei confruntări suplimentare între sportivii plasați la egalitate (în acest caz, organizatorii vor amenaja între 1 și 3 trasee)
 • Finala se organizează doar pentru categoriile cu minim 5 participanți (TEEN (M/F) și TEEN+ (M/F)).

Punctajul

 • traseu dificultate ușoară: 100 puncte
 • traseu dificultate medie: 300 puncte
 • traseu dificultate grea: 800 puncte

Punctele fiecărui traseu se vor împărți la numărul de repetări, astfel dacă un singur concurent face un traseu de 300 de puncte, acesta primește 300 de puncte iar dacă 3 concurenți fac același traseu de 300 de puncte, fiecare primește câte 100 de puncte, punctajul total împărțindu-se la numărul de concurenți care reușesc să-l facă. La categoriile Kids și Junior numărul limită de încercări pentru fiecare traseu în parte este de 10, iar la categoria Teen și Teen+ se notează “flash-ul” (dacă traseul este reușit din prima încercare) iar acesta valorează 30%.

Punctajul pentru finală se realizează conform regulamentului IFSC 7.4, pag 34 ( https://www.ifsc-climbing.org/images/World_competitions/Event_regulations/IFSC-Rules_2017_V2.1.pdf )

Sugestii pentru o bună desfășurare a evenimentului

 • vă rugăm să fiți punctuali
 • accesul cu mâncare sau băuturi pe suprafața saltelelor este interzis
 • accesul cu animale de companie în interiorul sălii este interzis
 • este indicat ca participanții să sosească mai devreme cu 10 minute pentru a se încălzi corespunzător.

Înscrieri

Taxă de înscriere: 50 RON la locație

40 RON pentru înscrierile online

Înscrierile se pot face atât online cât și la sala de cățărat One Move Timișoara. Vă sugerăm totuși, în limita posibilităților, varianta online de înscrieri.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE


One Move Youth Contest is a bouldering competition for kids and teenagers (from 7 years old, up to 18). Our aim with the event is to bring together young climbers from Timisoara, other climbing centers from Romania but also from Serbia, Hungary and Bulgaria (and not only) to climb together, share their passion, and experience in climbing.

Even if a contest is an actual competition between the participants, we encourage young climbers and their parents and trainers to approach it with fair-play, to climb with passion firstly, and be opened to helping other young climbers.

We invite all kids and teenagers between 7 and 18 years old to come and climb at the third edition of One Move Youth Contest on 15 june 2019 in Timisoara.

Age categories:

 • Kids: 7-10 years old (boys / girls)
 • Junior: 11 – 13 years old (boys / girls)
 • Teen: 14 – 17 years old (boys / girls)
 • Teen+: 18-20 years old (boys / girls)

Competition schedule:

11:00 – 11:30 – Registrations
11:20 – 11:30 – Warm-up time (for Kids category)
11:30 – 13:00 – KIDS category
13:00 – 13:30 – Prize-giving  KIDS
13:15 – 14:45 – JUNIOR category
14:45 – 15:15 – Prize-giving  JUNIOR
15:00 – 16:30 – TEEN & TEEN+ category
16:30 – 17:30 – Brake
17:30 – 19:30 – Finals (only for TEEN & TEEN+ category)
20:00 – Prize-giving for TEEN category

 

Routes:

There will be 10 routes for each category (3 EASY, 4 MEDIUM and 3 HARD).

In the TEEN & TEEN+ finals there will be 3 routes.

Competition rules and regulations:

 • All competitors must be accompanied and registered by an adult person (parent or trainer) that will take full responsibility of the minor throughout the competition.  Parental consent must be given for all competitors
 • Parents and trainers (or other accompanying persons) are not allowed on the mattress surface.  Exception for the KIDS category where 1 person is allowed to assist the young climbers
 • Taking photos and standing in the competition area (mattresses) is allowed only with the organizer consent
 • Before starting a try on a route the climber must announce the judge of the route. If the try is successful and confirmed by the judge, the climber must sign on the judge’s list immediately
 • A try can be started only after the explicit approvement of the judge
 • The competition will be “after work” format meaning that the competitors can try a route multiple times. The number of tries is not relevant in the ranking, only in case of equality.
 • The moment and priority of the tries is up to the competitors
 • Climbers can take advice from the trainers or parents only before the start of the try. During the ascent only cheers are allowed from any other persons.
 • Judges can stop or not validate an ascent if any of the rules are broken. If it happens more than once, the judges can disqualify  a competitor
 • In case of equality, organizers can decide on comparing the number of tries or on another round of competition to decide the ranking.
 • The final apply only for the categories with at least 5 participants.

Points:

 • Easy: 100 points
 • Medium: 300 points
 • Hard: 800 points

The number of points for each route will be divided by the number of ascents the route had. The number of tries/route for Kids and Junior category is limited to 10. First ascent counts for the Teen & Teen+ category.

The finals will take place in conformity with IFSC rules 7.4, page 34 ( https://www.ifsc-climbing.org/images/World_competitions/Event_regulations/IFSC-Rules_2017_V2.1.pdf )

Sugestions for a better competition:

 • please be on time
 • bringing food or drinks on the mattresses is not allowed
 • bringing pets inside the climbing gym in not allowed

Registrations:

Registration fee: 50 RON at the spot

                             40 RON for online registration

Registration can be done both online or on the spot. For a better competition we kindly ask you to register online minimum one week prior to the event.

REGISTRATIONS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button